Prof. Dr. Tirtha Raj Khaniya           Advisor                 Former Vice Chancellor, Tribhuvan University, Kirtipur

Prof. Dr. Upendra Kumar Koirala Advisor                 Former Vice Chancellor, Mid-Western University, Birendranagar

Mr. Chaitainya Sharma                  Advisor                 Former Chairman, TU Service Commission, Kirtipur,

Mr. Devendra Dhakal                      Advisor                 Orchid Science College, Bharatpur-10, Chitwan

Mr. Prakash Dhoj Adhikari             Advisor                 Presidency College, Bharatpur, Chitwan

Mr. Rajesh Khadka                          Advisor                 GEMS School, Dhapakhel, Lalitpur

Mr. Bijaya Kumar Datta                  Advisor                 Public Yuth HS School, Janakpur-4, Janakpur

Mr. Surya Bahadur G.C.                 Advisor                 Mount Annapurna Campus, Pokhara

Mr. Bal Gopal Thapa                       Advisor                 National Academy, Birgunj, Parsa

Dr. Ramesh Prasad Adhikari         Advisor                 COBASS HS School, Biratnagar-13, Morang

Dr. Kabiraj Bantawa                        Advisor                 United Academy, Kumaripati, Lalitpur

Mr. Ramakanta Baral                      Advisor                 Step By Step H.S School, Masbar-7, Pokhara

Mr. Bhoj Bahadur Shah                  Advisor                 Anandabhumi High School, Maitidevi, Kathmandu

Mr. Bishnu Raj Paudel                    Advisor                 Lincoln College, Kathmandu

Mr. Lekh Nath Ghimire                  Advisor                 Vishow Adarsha College, Itahari, Sunsari